Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Trần Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh

29/11/2011 23:50:00

Ngày 29/11/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 2119/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh.

CôngThương - Theo đó, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh sẽ thay ông Lê Danh Vĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh đã nghỉ hưu.

Hiện nay, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đang là Trưởng đoàn đám phán Chính phủ về hội nhập kinh tế thương mại quốc tế. Đồng thời, Thứ trưởng cũng phụ trách quan hệ song phương của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Bên cạnh đó, tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng cũng là người chỉ đạo Vụ Chính sách thương mại đa biên; Cục Quản lý cạnh tranh; Đại diện của Bộ Công Thương (Phòng WTO) tại Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ.

Cách đây đúng 5 năm, ngày 9/1/2006, Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Phan Văn Khải đã ký ban hành Nghị định số 05/2006/NĐ-CP về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh (viết tắt là VCC).

Đây là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước độc lập, có chức năng xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh.

Cơ quan này có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như: Tổ chức xử lý các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật; Thành lập hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh để giải quyết một vụ việc cạnh tranh cụ thể; Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn hành chính sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.; Giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật…

Cơ quan này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực thi Luật Cạnh tranh trong nền kinh tế.

Theo quy định của luật này, đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh chỉ đảm nhận vai trò điều tra, thu thập, tìm kiếm các chứng cứ có liên quan đến một vụ việc, còn việc xét xử, xử lý, đưa ra các quyết định, giải quyết khiếu nại có liên quan đến vụ việc cạnh tranh thì do Hội đồng cạnh tranh đảm nhận.

Nguyễn Phượng


PHẢN HỒI