Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Bản in
Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Chiều nay (17/5), sau khi xem xét, thảo luận báo cáo về quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015, với đa số ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán nội dung này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội báo cáo về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Ảnh:dangcongsan.vn

Thống nhất trình Quốc hội phê chuẩn báo cáo quyết toán NSNN

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Theo đó, tổng số thu là 911.100 tỷ đồng; tổng số chi 1.147.100 tỷ đồng, bội chi 226.000 tỷ đồng, tương đương 5% GDP.

Ngày 11/11/2015, Quốc hội có Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán NSNN năm 2016, trong đó bổ sung 30.000 tỷ đồng vốn ODA cho ngân sách năm 2015. Theo đó, tổng chi NSNN là 1.177.100 tỷ đồng, bội chi NSNN là 256.000 tỷ đồng, tương đương 5,71% GDP.

Về phần phân bổ 30.000 tỷ đồng vốn vay ODA này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay, đây là phần vốn dành cho các dự án đã được ký kết với nhà tài trợ, được giải ngân trước sức ép của các nhà tài trợ và để thúc đẩy giải ngân dự án theo tiến độ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Ngoài phần phân bổ 30.000 tỷ đồng vốn vay ODA, NSNN năm 2015 còn số quyết toán chi đầu tư cho các Bộ, cơ quan trung ương 2.385,6 tỷ đồng và số chuyển nguồn 1.169,7 tỷ đồng từ nguồn sắp xếp nhà đất chưa được giao dự toán trong cân đối NSNN. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay, số chi này là từ nguồn thu sắp xếp lại các cơ sở nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đầu tư trụ sở mới cho các cơ sở nhà nước phải di chuyển và đã thực chi cho các dự án, kiểm soát chi theo quy định. Việc sử dụng từ nguồn thu sắp xếp lại nhà đất thực hiện ghi thu, ghi chi vào NSNN theo quy định nên không ảnh hưởng bội chi NSNN Quốc hội quy định. Vì vậy, Chính phủ đã tổng hợp vào báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 và trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn.

Riêng về đề nghị tăng bội chi NSNN năm 2015 là 7.452 tỷ đồng để xử lý số chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) phát sinh và đã chi hoàn thuế năm 2015, nhưng được sử dụng từ dự toán nguồn hoàn thuế GTGT của năm 2016 do dự toán chi hoàn thuế năm 2015 đã sử dụng hết, người đứng đầu ngành Tài chính cho rằng, Chính phủ đã điều hành theo đúng dự toán Quốc hội quyết định. Số vượt dự toán chi hoàn thuế GTGT năm 2015 đã được Chính phủ sử dụng từ dự toán chi hoàn thuế GTGT năm 2016 để chi trả kịp thời cho các đối tượng.

“Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2015 như sau: Tổng số thu cân đối NSNN là 1.291.342 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối NSNN là 1.502.189 tỷ đồng. Bội chi NSNN là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP” -– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng kiến nghị.

Trên cơ sở tính toán lại các số liệu sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất phương án quyết toán NSNN năm 2015 như kiến nghị của Bộ Tài chính.

Cẩn trọng với nợ công

Về nợ công, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, các chỉ số dư nợ công, dư nợ nước ngoài của quốc gia vẫn trong giới hạn cho phép nhưng dư nợ Chính phủ đã chạm trần là 50% GDP, nợ công là 61,8% GDP. Trong khi đó, công tác quản lý nợ công còn những hạn chế như: không lập báo cáo giám sát nợ và bản tin nợ công năm 2015; theo dõi, thống kê, tổng hợp số liệu nợ công chưa kịp thời, đầy đủ, chính xác; 14/46 địa phương được kiểm toán có mức dư nợ vượt 30% vốn đầu tư xây dựng ngân sách cấp tỉnh...

Ngoài các khoản nợ công đã tính toán theo quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, số ứng trước kế hoạch vốn từ Ngân sách Trung ương phải thu hồi đến hết năm 2015 còn lớn (79.499 tỷ đồng, bằng 40,8% kế hoạch đầu năm) nhưng chưa được thu hồi. Đồng thời vẫn xảy ra tình trạng một số địa phương ứng trước dự toán chưa đảm bảo tuân thủ đúng với Nghị quyết của Quốc hội. Vì vậy, đề nghị Chính phủ có lộ trình thu hồi tiền ứng và báo cáo kết quả thực hiện với Quốc hội.

Bên cạnh đó, hiện nay vẫn xảy ra tình trạng vay tồn ngân kho bạc nhưng không quy định thời hạn trả nợ, hoặc quy định thời hạn tạm ứng 12 tháng nhưng phải gia hạn nhiều lần. Việc vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước để bù đắp bội chi NSNN đã thực hiện từ nhiều năm nhưng chưa được thể chế hóa, cần sớm nghiên cứu, hoàn thiện để bảo đảm quản lý, sử dụng tồn ngân kho bạc hiệu quả, an toàn. Do đó, Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, ứng trước dự toán và tồn ngân kho bạc bảo đảm minh bạch, hiệu quả, an toàn tài chính quốc gia.

TIN LIÊN QUAN
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 3
Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo về trả lời kiến nghị của cử tri

Tin mới cập nhật
Các tin khác