Tìm lời giải cho bài toán giảm nhập siêu từ Thái Lan - Phần 1: Đi tìm nguyên nhân

16:32 | 06/10/2017

Làm cách nào để dần dần cân bằng cán cân thương mại Việt Nam - Thái Lan tiến tới giảm nhập siêu? Giải đáp phần nào câu hỏi trên, chương trình Chính sách và Đối thoại của Báo Công Thương tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tìm lời giải cho bài toán giảm nhập siêu từ Thái Lan”