Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) tỉnh Bến Tre và UBND huyện Châu Thành phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức phiên ...

“Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2017 của thành phố Hà Nội đã được tổ chức sâu rộng và bài bản, với các hoạt động rất thiết thực đối với cả doanh ...

Hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã và đang đổi mới về hình thức, nội dung, góp phần giúp doanh nghiệp (DN) mở rộng thị trường, gia ...