Cho đến nay, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) được coi là một trong những "nền tảng" hiệu quả nhất của quá trình thúc đẩy hợp tác thương mại dịch vụ giữa Trung Quốc ...

Với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (Vietnam Medi-Pharm 2017) đã khai mạc ngày 17/8, tại Trung ...

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) do Bộ Thương mại/Công Thương Trung Quốc và 10 nước ASEAN cùng Ban Thư ký ASEAN đồng tổ chức. Hội chợ đã và đang góp phần to lớn ...