Những năm qua, công tác xúc tiến thương mại (XTTM) với những hoạt động, chương trình cụ thể đã có đóng góp quan trọng vào thúc đẩy phát triển thương mại, sản xuất hàng hóa, ...

Ngày  26/12, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo Hội chợ xuân Mipec Long Biên năm 2017, được tổ chức từ ngày 30/12/2016 đến ngày 25/1/2017  tại Trung tâm thương mại Mipec Long Biên (số ...