Nhằm cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Australia, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Vụ ...

Triển lãm công nghiệp Nga - Việt Nam (Expo - Russia Vietnam 2017) sẽ được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội, từ ngày 13 -15/12/2017. Chương trình xúc tiến kinh tế này do ...