Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến hết ngày 15/3/2018 đạt 87,46 tỷ USD, ...

Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2017 xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa Việt Nam - ASEAN đạt 49,53 tỷ USD, tăng 19,6% so với năm 2016, chiếm 11,7% tổng kim ngạch XNK cả nước; Việt Nam ...

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đang tăng rất mạnh nhưng các doanh nghiệp cho biết vẫn không từ bỏ những thị trường truyền thống như Mỹ và EU.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, đầu năm 2018, xuất khẩu (XK) xi măng và clinker ra thị trường nước ngoài tăng mạnh.