Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của VN trong năm 2011 lần lượt đạt 78 tỷ và 92 tỷ USD. Nhập siêu sẽ ở ...

Số liệu từ Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy, kim ngạch XK 11 tháng năm 2010 đã đạt 64,5 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ và bằng 105,8% kế hoạch ...

Hôm nay (1/12/2010), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 190/2010/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại ...

Theo Quyết định số 6209/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giày Việt Nam đến năm 2020, tầm ...

Hoạt động mua bán và sáp nhập DN (M&A) ở Việt Nam đang trở thành kênh đầu tư mới, hấp dẫn, nhiều đơn vị có nhu cầu mở rộng kinh doanh, hoặc chuyển hướng hoạt ...