Nhờ các đơn hàng được triển khai ngay trong tháng 1, cộng với việc Việt Nam trúng thầu xuất khẩu gạo sang Indonesia, kim ngạch xuất khẩu gạo đã tăng khá mạnh trong tháng đầu ...

Với hàng loạt nỗ lực, ngành thủy sản hy vọng có thể sớm thoát "thẻ vàng" IUU (hành vi khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo) ...

Một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư số 27/2017/TT-BCT (Thông tư 27) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ...