Hôm nay (1/12/2010), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 190/2010/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại ...

Theo Quyết định số 6209/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giày Việt Nam đến năm 2020, tầm ...

Hoạt động mua bán và sáp nhập DN (M&A) ở Việt Nam đang trở thành kênh đầu tư mới, hấp dẫn, nhiều đơn vị có nhu cầu mở rộng kinh doanh, hoặc chuyển hướng hoạt ...