Sản xuất trong nước dư thừa, lượng phân bón nhập khẩu (NK) tăng cao đã đẩy các doanh nghiệp (DN) trong nước vào tình thế khó khăn. Trước thực tế này, nhiều DN đã cơ ...

Ngày 20/4, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức “Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2017”. Tại diễn đàn, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhiều ý ...

Ngày 31/3/2017, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã tiếp nhận Hồ sơ của một số doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước yêu cầu áp dụng biện pháp tự ...

Theo Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2016 do Bộ Công Thương công bố, giai đoạn vừa qua, xuất khẩu (XK) nước ta đã đạt một số thành tựu nhất định. Tuy vậy, XK ...