Nhằm góp phần thay đổi ngành xuất khẩu Việt Nam, Tập đoàn Novaon và Alibaba cùng khởi xướng chương trình "1.000 doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến tiên phong” vào tuần 1 tháng 10 vừa ...