Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia giai đoạn 2014- 2020 với tổng kinh phí 450 tỷ đồng, trong đó, Ngân sách Trung ương ...