Theo dự báo của nhiều công ty nghiên cứu thị trường, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) nước ta vẫn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng trong thời gian tới. 

Nhằm góp phần thay đổi ngành xuất khẩu Việt Nam, Tập đoàn Novaon và Alibaba cùng khởi xướng chương trình "1.000 doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến tiên phong” vào tuần 1 tháng 10 vừa ...