Các DN vừa và nhỏ của Việt Nam đang ngày càng chú trọng vào hoạt động giao thương quốc tế, chuyển hướng phát triển từ bán buôn trong nước sang hoạt động XK tới các ...

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia giai đoạn 2014- 2020 với tổng kinh phí 450 tỷ đồng, trong đó, Ngân sách Trung ương ...