Thương mại biên giới: Cơ hội rộng mở

06/12/2013 13:00:00

Tại Diễn đàn Đối tác phát triển quốc tế về thương mại qua biên giới diễn ra mới đây tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, nguồn ngân sách đầu tư hạ tầng cơ sở kỹ thuật còn hạn chế, chính sách, quản lý còn nhiều bất cập, chưa linh hoạt… đang là những nguyên nhân khiến thương mại qua biên giới phát triển chưa xứng với tiềm năng.

CôngThương - Đại diện các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang khẳng định, vấn đề khó khăn nhất đối với hoạt động thương mại qua biên giới là hệ thống đường giao thông nối với cửa khẩu rất khó khăn, chỉ đạt tiêu chuẩn cấp 4, 5 miền núi. Hạ tầng kỹ thuật như các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ cửa khẩu, kho tàng, bến bãi lại chưa được đầu tư.

Theo Bộ Công Thương, đến năm 2015, kim ngạch thương mại qua biên giới với Trung Quốc là 16 tỷ USD chiếm trên 30%, với Lào là 1,8 tỷ USD chiếm 90% và 4 tỷ USD đối với Campuchia, chiếm 80%.

Các chuyên gia cho rằng, việc hoàn thiện hạ tầng sẽ giúp thương mại qua biên giới phát triển, bởi có nhiều hoạt động liên quan như xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân, thương mại tại chợ biên giới và hàng loạt các dịch vụ hỗ trợ thương mại như kê khai hải quan, kiểm dịch, kho bãi, đóng gói hàng hóa, xếp dỡ, vận tải, tài chính, bảo hiểm, cung cấp điện nước, thu gom xử lý chất thải, dịch vụ lao động, nghiên cứu, tư vấn thâm nhập thị trường...

Theo đề xuất của 25 tỉnh biên giới thì có 61 cửa khẩu cần cải thiện, 4 khu kinh tế biên giới cần đầu tư; 122 chợ biên giới cần nâng cấp hoặc xây mới; 93 tuyến đường giao thông, đường dẫn và cầu đường bộ cần nâng cấp, mở rộng.

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phát triển thương mại qua biên giới, đồng thời hỗ trợ giải quyết một phần khó khăn cho các địa phương, Bộ Công Thương đã đề xuất 7 ý tưởng cụ thể chia thành 2 nhóm dự án với thời gian thực hiện từ nay đến 2020. Nhóm 1 bao gồm các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và dịch vụ như cải thiện cửa khẩu biên giới, xây dựng các khu hợp tác kinh tế, phát triển chợ biên giới và cải thiện các tuyến đường giao thông kết nối cửa khẩu. Trong đó có 10 cửa khẩu; 1 - 4 khu kinh tế biên giới, 45 chợ biên giới xây mới/nâng cấp; 15 tuyến đường kết nối cửa khẩu với tổng số vốn là 538,5 triệu USD. Nhóm 2 gồm 3 dự án tập trung vào việc xây dựng cơ chế chính sách, thỏa thuận, quy hoạch và chiến lược phát triển thương mại, tăng cường năng lực cho các DN vừa và nhỏ trong hoạt động thương mại qua biên giới.

Đình Dũng


PHẢN HỒI