Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng đến mục tiêu 70 tỷ USD

09:04 | 24/10/2017

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc được ký kết và có hiệu lực từ tháng 12/2015 được coi là một dấu ấn mới trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.