Nhằm cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Australia, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Vụ ...

Hết tháng 11, XK gạo của Việt Nam đã cao hơn cả năm ngoái. Điều này cho thấy XK trong năm nay đã có sự khởi sắc nhất định. Các dự báo cho thấy năm ...

Việt Nam không còn là "chợ cóc", "chợ xép" của thị trường hàng hóa và dịch vụ thế giới nữa mà thay vào đó là một thị trường đúng nghĩa với những cơ hội mua ...

Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam- Trung Quốc được ký kết và có hiệu lực từ năm 2016 đã và đang mang lại cơ hội tăng trưởng thương mại 2 chiều Việt Nam- ...