Nhãn hàng AFC của Mondelez Kinh Đô vừa chính thức giới thiệu thêm 1 thành viên mới tới người tiêu dùng Việt - bánh AFC nhân trà xanh. 

Nhằm tiếp tục hỗ trợ cho người chăn nuôi, trợ giá cho người tiêu dùng, từ ngày 11-15/6, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan) thực hiện chương trình giảm giá ...