Là một trong hai hãng xe có mức tăng trưởng bán hàng cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2017 ở phân khúc xe dịch với 4.668 xe, trong tháng 7/2017, Honda Việt Nam thực ...