Đây là một tương lai, mà theo lời một vị chuyên gia thị trường di động cho rằng “sẽ đến”. Theo chuyên gia này, thị trường thông tin di động phát triển đến một lúc ...