Thúc đẩy xuất khẩu - Cần giải pháp đồng bộ

22:52 | 15/04/2016

Theo các chuyên gia thương mại quốc tế, muốn đẩy mạnh xuất khẩu (XK) hàng hóa, Việt Nam cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành đến tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất…  (Đọc thêm)