Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ làm cơ sở tăng năng suất

16:00 | 25/11/2017

Có nhiều nhân tố quyết định gia tăng năng suất lao động, trong đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trình độ áp dụng khoa học công nghệ, giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, tốc độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế.