Thủ tướng nêu 5 giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất phát triển bền vững cho nền kinh tế

09:44 | 28/12/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nâng cao năng suất đang là một thách thức lớn đối với Việt Nam và đưa ra 5 giải pháp để thực hiện.