90% hàng hóa trong siêu thị là hàng Việt Nam; nhiều thương hiệu Việt như Vinamilk, VinGroup, Vinacafe, TH true Milk, Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Hông Hà ,Thiên Long, Việt Tiến, Hữu Nghị… ngày càng chiếm ...

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu ...