Sáng ngày 11/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít (Bounnhang Vorachith) và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen (Samdech Techo Hun Sen) nhân dịp Tổng Bí thư, ...