Sáng ngày 21/6, Quốc hội đã họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua 1 Dự án Luật, 4 Nghị quyết quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và ...

Đây là thông tin trong Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết) được Quốc hội thông qua sáng nay 21/6/2017, tỷ lệ tán thành 86,35% với mục ...