Trong tuyên bố chung ngày 26/7/2017, nhóm 47 thành viên đang phát triển và phát triển của WTO đã cùng nhau kêu gọi các thành viên hợp tác để đảm bảo vận hành hệ thống ...

Theo Điều 50 Hiệp ước Lisbon, sau khi chính thức gửi đơn (tháng 3/2017) để ra khỏi EU, nước Anh có đúng hai năm để hoàn tất quá trình này. Chính phủ của Thủ tướng Theresa ...

Theo chương trình hoạt động của ASEAN, Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC) tổ chức Diễn đàn Kết nối ASEAN lần thứ 8 vào ngày 14/7/2017 tại Alabang, Metro Manila, Philippines.