Ngày 29/9/2016, Chính phủ Anh và Tập đoàn Năng lượng Pháp (EDF) đã chính thức ký hợp đồng trị giá 18 tỷ bảng Anh (khoảng 24 tỷ USD) để xây dựng Nhà máy điện hạt ...

Các nhà đầu tư châu Âu và Nhật Bản đang tích cực đổ tiền vào khu vực ASEAN, hướng tới tầng lớp người tiêu dùng trung lưu mới nổi của khu vực này. Tuy nhiên, ...

Tháng 1/1955, Trung Quốc khởi động chương trình phát triển năng lượng nguyên tử, nhưng lúc đầu phục vụ chủ yếu cho mục đích quân sự. Đến năm 1970, trọng tâm của các chương trình ...