Giá thép Trung Quốc đang tăng cao và Bắc Kinh cố gắng giải quyết tình trạng dư thừa công suất của ngành công nghiệp nặng này.

50 năm trước, ASEAN được thành lập với 5 nước thành viên Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Vào cuối những năm 1980 và 1990, ASEAN có thêm 5 thành viên mới là Brunei, ...