Theo chương trình hoạt động của ASEAN, Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC) tổ chức Diễn đàn Kết nối ASEAN lần thứ 8 vào ngày 14/7/2017 tại Alabang, Metro Manila, Philippines.

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, thế giới đã chứng kiến một làn sóng toàn cầu hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên, với một loạt các sự kiện diễn ra gần đây cho thấy ...

Diễn đàn Đối thoại điện tử châu Á đã được tổ chức ngày 20-21/6/2017 tại Manila, Philippines giữa các nước ASEAN và các đối tác với sự tham gia của chuyên gia trong ngành công ...