Trong 6 tháng đầu năm 2016, hóa đơn nhập khẩu dược phẩm của Angiêri đã đạt 1,136 tỷ đôla (USD), tăng trên 34% so với cùng kỳ năm 2015 (846,6 triệu USD). Lượng hàng nhập khẩu cũng tăng ...