Trong 6 tháng đầu năm 2016, hóa đơn nhập khẩu dược phẩm của Angiêri đã đạt 1,136 tỷ đôla (USD), tăng trên 34% so với cùng kỳ năm 2015 (846,6 triệu USD). Lượng hàng nhập khẩu cũng tăng ...

Hôm thứ ba (26/7), Hội đồng Bộ trưởng Algeria đã thảo luận và thông qua mô hình này dựa trên chính sách ngân sách “đổi mới” với việc cải thiện hệ thống thu thuế thông ...