Bộ trưởng Bộ Thương mại Algeria - Bakhti Belaïb, cho biết, chế độ giấy phép nhập khẩu sẽ được mở rộng áp dụng đến các mặt hàng công nghiệp cũng như hàng nông sản trong đó ...