Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về quản lý nhập khẩu tiểu ngạch và tạm nhập tái xuất, Bộ Công Thương khẳng ...