Ngày 12/7, tại Bình Dương, Thương vụ Ý (ITA), Hiệp hội quốc gia Các nhà sản xuất thiết bị và công nghệ cho ngành da giày Ý (ASSOMAC) cùng với Hiệp hội Da giày và ...

Trong 6 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu toàn ngành da giày đạt 8,7 tỷ USD, tăng 11%, trong đó xuất khẩu giày dép ước đạt 7 tỷ USD, tăng 12% và túi - cặp ...