Sau hơn 8 tháng đảm nhiệm vị trí tư lệnh ngành Công Thương, với cách lập ngôn dứt khoát, những hành động cụ thể, từ kiện toàn bộ máy nhân sự đến bãi bỏ, đơn ...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng kỷ cương, kỷ luật mới theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, phục vụ, Sở Công Thương các ...