Ngày 7/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tăng cường triển khai lộ trình xăng sinh học thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội ...