Không chỉ đồng hành cùng người lao động (NLĐ), Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) còn đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào thành quả ...