Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về ...

Sáng ngày 8/4, Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn- Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải… và 200 doanh ...

Để đảm bảo sự công khai, minh bạch trong chi trả, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động ...