Công viên APEC - nơi đặt 21 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của các nền kinh tế thành viên gửi tặng cho chủ nhà Việt Nam đã chính thức khai trương vào sáng 9/11 ...

Trưa 3/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã vào Nam Trung Bộ, trực tiếp thị sát hiện trường, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó bão số 12. Đại diện một số đơn vị thuộc ...