Ngày 23/1/2018 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy ...