Bộ Công Thương vừa qua đã ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam - Lào ...

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng cường quản lý thủy điện, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 396/QĐ-BCT, trong đó nêu ...

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại cuộc họp Tổ công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan về quản lý phân ...

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ làm việc với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa để nắm bắt tình hình thực tế nhằm xây dựng cơ chế quản lý phù hợp đối ...