Khóa họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp (UBHH) hợp tác về kinh tế Việt Nam- Hungary diễn ra tại Hà Nội từ 11- 13/3. Song song với đó, Diễn đàn doanh nghiệp hai ...