Công viên APEC - nơi đặt 21 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của các nền kinh tế thành viên gửi tặng cho chủ nhà Việt Nam đã chính thức khai trương vào sáng 9/11 ...