Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng cường quản lý thủy điện, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 396/QĐ-BCT, trong đó nêu ...

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại cuộc họp Tổ công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan về quản lý phân ...

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ làm việc với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa để nắm bắt tình hình thực tế nhằm xây dựng cơ chế quản lý phù hợp đối ...

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Công Thương được tổ chức ngay từ tuần đầu, tháng đầu của năm kế hoạch 2017 (ngày ...

“Để làm được điều đó cần phải có sự nhìn nhận đánh giá thẳng thắn toàn diện triệt để những vấn đề thực trạng nguyên nhân khách quan, chủ quan đang diễn ra trong công ...