Sáng nay (ngày 14/9), tại Hà Nội, Dow – công ty trực thuộc DowDuPont đã khởi động chương trình thường niên lần thứ 5 mang tên Lãnh đạo cùng hành động (LIA).

Đã 72 năm công cuộc xây dựng một nước Việt Nam mới - như Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945. Cả quãng đường dài đó, thời gian thực ...