"Tái cơ cấu tiến triển rất chậm, thành quả đạt được khá hạn chế, còn xa mới đạt mục tiêu và kỳ vọng" - đây là nhận định của TS. Trần Đình Thiên - Viện ...

Từ ngày 27-28/10/2016, tại Khách sạn Equatorial (TP.Hồ Chí Minh), Diễn đàn doanh nghiệp Pháp – Việt Nam 2016 sẽ diễn ra dưới sự bảo trợ từ Quỹ Tiềm năng - đổi mới Pháp và ...

Điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo có tính khả thi cao tại Việt Nam, tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn chưa xây dựng được biểu giá cụ thể khiến dạng ...

Hội thảo “Nền kinh tế tuần hoàn: Hướng tiếp cận mới nâng cao sức cạnh tranh, giảm chất thải ra môi trường” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày ...

Đây là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ diễn ra vào sáng ngày 14/7.