Sáng nay (18/1), tại Hà Nội, Diễn đàn bền vững Việt Nam 2018 với chủ đề “Nhìn lại mô hình tăng trưởng thịnh vượng, bền vững môi trường và hòa nhập xã hội” đã được ...