Các hiệp định thương mại tự do (FTA) có liên quan đến Việt Nam được kỳ vọng là chất xúc tác cho tăng trưởng xuất khẩu, đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh. Nhưng ...

Bất cứ hiệp định thương mại nào cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực, bởi mỗi nền kinh tế có một lợi thế riêng. Cơ hội và thách thức là hai mặt của ...

Tại Hội thảo khoa học “Cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động tới phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, ...

Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM vừa tổ chức Hội nghị “Thông tin những cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam ...

Được coi là một trong những trung tâm dệt may lớn nhất cả nước, Nam Định đang đứng trước cơ hội lớn khi nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã và sắp được ...