Bộ Công Thương quản lý nhiều lĩnh vực lớn của đất nước như công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cả những lĩnh vực liên quan đến đời sống người dân. Chỉ cần động thái ...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 22 DN bán hàng đa cấp (BHĐC) với tổng số 4.173 người tham gia. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong nhận ...

Ngành thép năm nay có một số biến động khác thường so với mọi năm. Cụ thể, vào tháng 7 hàng năm, lượng thép tiêu thụ thấp nhưng năm nay, lượng tiêu thụ rất cao. ...

Trong tháng 9/2017, sản phẩm thịt gà chính thức XK sang Nhật Bản. Đây là tin vui cho ngành chăn nuôi, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là kết quả sau một thời gian ...

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu ...

Một trong những điểm nổi bật của Nghị định 98/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/8/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đã thể ...

Bên cạnh những chi phí mang tính không chính thức vốn đã cản trở các doanh nghiệp thì ngay cả các chi phí chính thức (tức là các chi phí tuân thủ pháp luật) cũng ...

Theo ông Phan Duy Phú, sự ra đời của Thông tư 43/2012/BCT (Thông tư 43) quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác ...