Đây là khẳng định của ông Hongsun, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Công Thương xung quanh những cơ hội và ...

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư từ ...

Nhu cầu NK các sản phẩm chất lượng cao cùng với những cam kết tăng hạn ngạch, giảm thuế XK từ Hàn Quốc, nông, lâm, thủy sản Việt Nam đang có thời cơ lớn để ...

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc vừa được ký kết sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy kim ngạch song phương, đồng thời mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu (XK) ...