Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) là hiệp định thương mại tự do song phương đầu tiên kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO. Với các nội dung ...

Báo cáo đánh giá tác động của các FTA song phương tới các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố ...

Trước những ưu đãi và điều kiện kinh doanh mà các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đề ra, đặc biệt là những quy định chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ trong Hiệp ...