Báo cáo đánh giá tác động của các FTA song phương tới các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố ...

Trước những ưu đãi và điều kiện kinh doanh mà các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đề ra, đặc biệt là những quy định chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ trong Hiệp ...

Dự án EU-MUTRAP vừa phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác kinh tế ...

Việc Hiệp định thương mại tự do (FTA) với một thị trường có quy mô dân số gấp 2 lần, GDP gấp 13 lần Việt Nam như Liên minh kinh tế Á - Âu được ...