Bộ Công Thương quản lý nhiều lĩnh vực lớn của đất nước như công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cả những lĩnh vực liên quan đến đời sống người dân. Chỉ cần động thái ...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 22 DN bán hàng đa cấp (BHĐC) với tổng số 4.173 người tham gia. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong nhận ...

Ngành thép năm nay có một số biến động khác thường so với mọi năm. Cụ thể, vào tháng 7 hàng năm, lượng thép tiêu thụ thấp nhưng năm nay, lượng tiêu thụ rất cao. ...

Trong tháng 9/2017, sản phẩm thịt gà chính thức XK sang Nhật Bản. Đây là tin vui cho ngành chăn nuôi, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là kết quả sau một thời gian ...

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu ...