Từ ngày 1/1/2018, Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa chính thức có hiệu lực. Theo Điều 13 của Luật, các bộ, ban, ngành cũng như UBND các tỉnh, thành phố sẽ có trách nhiệm ...

Sau 12 năm ra đời, năm 2017, lần đầu tiên Luật Cạnh tranh đã được Bộ Công Thương sửa đổi với mục tiêu có được hệ thống pháp lý đủ mạnh, tạo môi trường đầu ...

Cuối tháng 11/2017, trong Báo cáo gửi Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016, Chính phủ nêu bật ...

Năm nay, Chính phủ ban hành gần 20 Nghị quyết nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đồng thời thường xuyên tổng hợp, cập nhật thông tin và đánh giá quá trình thực ...

Thời gian qua, các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương đã và đang tích cực rà soát, đánh giá, đề xuất cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh. Đây là động thái ...