Hôm nay (ngày 13/6) là buổi đầu tiên đại biểu Quốc hội chất vấn 2 bộ trưởng. Nghị trường “nóng” lên bởi những câu hỏi dành cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ...

Những ngày qua, diễn đàn Quốc hội “nóng” trước những ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc ...