Đây là số liệu được lãnh đạo Bộ Nội vụ đưa ra tại buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí tổ chức tại Hà Nội chiều nay 26/3/2018. Lãnh đạo Bộ Nội vụ ...