Chiều 4/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai ...

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, các đại biểu đồng tình cao về sự cần thiết ...

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang. Dưới đây là toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản