Sáng ngày 7/6, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Vậy dự thảo Luật này có ...