Với mức tăng trưởng thấp trong quý I, Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) nhận định mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho cả năm 2017 sẽ không đạt được. Dự báo kinh ...

Sáng ngày 8/4, Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn- Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải… và 200 doanh ...

Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) - nhấn mạnh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là trọng tâm ...