Đây là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp thường kỳ Chính phủ đầu tiên năm 2017 được Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông báo tại ...

Xuân này Đảng ta 87 tuổi xuân, là mùa Xuân thứ 42 nước non liền một dải và cũng là 48 năm Bác đi xa. Đón Xuân Đinh Dậu, mừng Đảng quang vinh, toàn Đảng, ...

Lịch sử đã chứng minh thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là sự tổng hòa sức mạnh đoàn kết của nhân dân dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Bên cạnh ...

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Công Thương được tổ chức ngay từ tuần đầu, tháng đầu của năm kế hoạch 2017 (ngày ...