Đây là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến nhiều nhất tại phiên thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi (PCTN). 

Căn cứ Kế hoạch số 4230/KH-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng công chức năm 2018, Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng công chức năm 2018. 

70 năm trước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân thi đua tăng gia sản xuất vì có tự cấp, tự túc được mọi mặt, cuộc kháng chiến mới "nhất ...