Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành ...

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước ...

Sáng ngày 11/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít (Bounnhang Vorachith) và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen (Samdech Techo Hun Sen) nhân dịp Tổng Bí thư, ...