Để thông tin tới cử tri, độc giả về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước tại hai kỳ họp Quốc hội mỗi năm, các phóng viên báo chí đã phải nỗ lực rất ...