Báo Công Thương trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong và ngoài ngành Công Thương; đông ...

Sáng ngày 21/6, Quốc hội đã họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua 1 Dự án Luật, 4 Nghị quyết quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và ...