Tại cuộc làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng đã đưa ra khuyến nghị: Thúc đẩy tăng năng suất lao động trong nội tại ...