Chuỗi cung ứng: Tăng cạnh tranh cho hàng nông sản

22/11/2013 08:42:28

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách (Viện IPSARD) nhấn mạnh, trong tương lai, cạnh tranh sẽ không còn giữa các công ty mà tập trung vào các chuỗi cung ứng nông sản, vì vậy việc phát triển chuỗi cung ứng có vai trò đặc biệt quan trọng.

CôngThương - Xu hướng cạnh tranh trong tương lai

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn- Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách (thuộc Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn IPSARD)- chia sẻ: Trong tương lai, đặc biệt đối với hàng nông sản, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cao hơn, vai trò tham gia của chuỗi siêu thị ngày càng mạnh hơn. Điều này phục vụ cho nhu cầu cuối cùng của người tiêu dùng khi họ muốn chuyển sang những sản phẩm có chất lượng, có chứng nhận, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo các điều kiện về xã hội và môi trường.

Theoo TS Đỗ Anh Tuấn, khi nhu cầu thay đổi, người tiêu dùng trong nước và quốc tế sẽ tìm đến những sản phẩm có tên tuổi, có truy xuất nguồn gốc xuất sứ, có thương hiệu. Điều đó tạo nên câu chuyện sẽ không còn việc các công ty “cứ cầm” sản phẩm tươi đi cạnh tranh với nhau nữa mà là sự cạnh tranh giữa các chuỗi cung ứng nông sản, trong đó, mỗi người sẽ có chức năng riêng trong chuỗi. Chuỗi cung ứng nào càng tạo ra thêm nhiều giá trị mới, càng đảm bảo chất lượng, càng có thương hiệu thì sẽ thắng các chuỗi khác.

Ông Tuấn cho rằng, câu chuyện này không chỉ dừng lại ở chuỗi các ngành hàng khác nhau mà chính trong nội bộ một ngành, ví dụ, trong ngành lúa gạo có chuỗi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, hay chuỗi tiêu dùng trong nước, chuỗi đưa vào siêu thị hay đưa từ vùng này sang vùng kia.

Về vấn đề này, ông Larry C.Y.Wong, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quốc tế và chiến lược Malaysia khẳng định, việc quản lý theo chuỗi cung ứng sẽ chia sẻ lợi nhuận bền vững, tăng giá trị cho người sản xuất. Người sản xuất khi kết nối với chuỗi cung ứng sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Đặc biệt, khi tham gia vào chuỗi cung ứng, giá trị nông sản sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu và liên kết nông thôn-thành thị, thúc đẩy tăng trưởng tổng thể. Việc phát triển chuỗi cung ứng là cần thiết, tuy nhiên, để phát triển chuỗi cung ứng bền vững, Việt Nam cần những chính sách thúc đẩy sự tham gia của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng trong khu vực và trên toàn cầu.

Giảm bớt sự tham gia của doanh nghiệp nhà nước

Để phát triển chuỗi cung ứng ở Việt Nam và các vấn đề chính sách phát triển chuỗi, ông Larry C.Y.Wong cho biết, cần giảm bớt sự tham gia cũng như vai trò của các doanh nghiệp nhà nước đối với các hợp đồng thương mại chính phủ. Chính phủ đóng vai trò hỗ trợ nhưng lại chuyển giao cho khu vực tư nhân thực hiện, bởi khu vực tư nhân có vai trò quan trọng trong chuyển đổi các phân khúc đầu vào- đầu ra cũng như phát triển chuỗi giá trị toàn diện và từng khâu trong chuỗi.

Đặc biệt, cần có sự hỗ trợ thực hiện các phương thức cung ứng dịch vụ, hợp đồng nông sản, hỗ trợ nông nghiệp đa dạng thực hiện chuỗi phân phối hiện đại... Ngoài ra, đối thoại chính sách không chỉ dừng lại ở cấp độ quốc gia mà cần đối thoại cấp khu vực làm đòn bẩy cho ASEAN và tiểu vùng Mekong, hình thành chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm khu vực và mạng lưới kinh doanh-khai thác tổng hợp, cũng như tận dụng các khoản đầu tư biên mậu, khai thác chung thị trường mới nổi.

Chuỗi cung ứng làm giảm sự bất đối xứng thông tin giữa các khâu, làm giảm chi phí giao dịch cũng như tăng liên kết thông tin giữa các bên và cải thiện tỷ lệ đáp ứng với những thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng và thị hiếu để thu được lợi nhuận đặc biệt.

Nguyễn Hạnh


PHẢN HỒI