Thị trường nông sản - Giải pháp ổn định cung cầu

16:00 | 26/05/2017

Chưa bao giờ các hoạt động kêu gọi giải cứu cho các loại nông sản, thực phẩm của người nông dân lại diễn ra nhiều như những tháng vừa qua. Câu hỏi là tại sao các cuộc giải cứu lại diễn ra thường xuyên với nhiều loại nông sản, thực phẩm của nước ta đến vậy? Và có giải pháp nào để tìm được đầu ra bền vững cho các sản phẩm này hay không?